Regeringen handlar upp samhällsviktigt flyg

Regeringen säkrar tillgängligheten till Norrland och Gotland. Foto: Transportföretagen

Regeringen har aviserat flera stödåtgärder sedan coronakrisen bröt ut men trots det har flera branschspecifika åtgärder saknats. Nu aviserar regeringen att en temporär allmän trafikplikt ska upprättas och Trafikverket har fått i uppdrag att säkerställa att samhällsviktiga transporter med flyg kan upphandlas. Beskedet är viktigt för de berörda regionerna. Däremot beklagar Transportföretagen att flera regioner i södra Sverige lämnas utan tillfredställande tillgänglighet.

– Det är mycket värdefullt att regeringen nu säkrar tillgängligheten till Norrland och Gotland genom att handla upp samhällsviktiga flyglinjer. Det här är en fråga vi bett regeringen att agera på. Dels är det viktigt att vi alls har transporter under coronakrisen dels är det även viktigt att vi har en transportsektor kvar efter krisen, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Flyget är centralt för den svenska infrastrukturen. Transportsektorn har nu gått ner till att verka på en samhällskritisk miniminivå därför är upphandling viktigt för att kunna säkerställa att vi har fungerande transporter.

– En konkurrenskraftig transportsektor är en förutsättning för hela samhället att fungera. Just nu är de kommersiellt drivna transporterna reducerade till en lägstanivå. Ytterligare minskning riskerar att leda till allvarlig samhällsstörning. Samtidigt är läget för flyget i Sverige oerhört kritiskt och fler åtgärder krävs, säger Marcus Dahlsten.