Gods med järnväg får investeringsstöd från Klimatklivet

Klimatklivet investerar i infrastruktur med omkring 100 miljoner kronor. Arkivbild

Klimatklivet har beviljat nya åtgärder inom infrastruktur för omkring 100 miljoner kronor sedan senhösten 2019. Södra Skogsägarna, Vaggeryds kommun och Falköpings kommun har fått stöd för att bygga omlastningscentraler för att öka överflyttningen av gods från lastbil till tåg. Flera satsningar görs även på biogasanläggningar och tankstationer för flytande biogas.

– Vi är medvetna om att Sverige och omvärlden befinner sig i ett speciellt läge just nu där tillfälliga insatser i samhället behöver prioriteras. Samtidigt ser vi positivt på att aktörer som har möjlighet genomför sina åtgärder som planerat och kan fortsätta det långsiktiga arbetet mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Sedan hösten 2019 har Klimatklivet beviljat stöd till bland annat två större anläggningar som producerar biogas. En av dem är Scandinavian Biogas, en biogasanläggning i Södertörn som fått 154 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet.

Ytterligare en aktör som beviljats bidrag är Northvolt där Klimatklivet gett stöd med 159 miljoner kronor för att bygga en anläggning för återvinning av batterier till laddbara bilar. Anläggningen leder till att en hel värdekedja för batterier kan skapas och att råvarorna kan återvinnas och recirkulera.