Klimatklivet bidrar med upp till en halv miljon vid köp av klimatlastbil

Klimatklivet ger ekonomiskt stöd för 40 till 60 procent av merkostnaden vid köp av lastbil som går på biogas. Foto: Energigas Sverige.

Det går att få ekonomiskt stöd för 40 till 60 procent av merkostnaden vid köp av lastbil som går på biogas, el eller vätgas. Det här innebär att om biogasbilen är cirka 500 000 kr dyrare än motsvarande som drivs med diesel så kan stödet uppgå till 200-300 000 kronor via Klimatklivet. 

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Det är  inte bara för miljövänligare lastbilar som du kan få stöd. Andra exempel är nytt uppvärmningssystem eller publika laddstationer.