Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur

Nya EU-regler växlar upp utbyggnadstakten av laddinfrastrukturen. Arkivbild

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.  De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

– De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet.

– Förhoppningen är att de nya möjligheterna inom Klimatklivet kommer att generera ett mera heltäckande nätverk av publika laddningsstationer med högre effekt för snabbare laddning. En ökad utbyggnadstakt av strategiskt placerad publik laddinfrastruktur är viktigt för den regionala utvecklingen i Värmland, säger Pernilla Gälldin, processledare Regional utveckling på Länsstyrelsen Värmland.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket också lämnat ett förslag till Regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.