Enaco digitaliserar verksamhetskritiska lösningar

Enaco har fått uppdraget att designa och leverera två serverrum för SGDS gruppen som bygger en ny logistikanläggning i Bålsta. Bild: Enaco

SGDS gruppen väljer Enaco som leverantör av kritisk infrastruktur. Enaco har under processen fram tills nu verkat som partner och expert på kritisk infrastruktur i arbetet att ta fram rätt lösning baserat på de krav som Dahls verksamhet kräver.

– Det är ett intressant och spännande uppdrag att tillsammans med kunden hitta rätt nivå av säkerhet och kundanpassa sådana här verksamhetskritiska lösningar, säger Mikael Berggren som är vd på Enaco.

– Projektet beräknas stå klart under året och vi har haft god vägledning av Enaco i den interna processen när vi definierat och bestämt oss för vad vi behöver och hur det skall se ut, säger Roger Dahlqvist som är CTO på SGDS gruppen.

Roger menar att det känns det tryggt med en partner som hjälper till från första idén och genomförandet till att leverera support och service 24/7 när anläggningen är i drift.