Norconsult tar nytt uppdrag för Malmös Storstadspaket

Norconsult gör förprojektering av en tredje sträcka inom ”Storstadspaketet”. Foto: Tomas Elfsten, Skånetrafiken

Genom ett framgångsrikt arbete har Norconsult fått förnyat förtroende av Malmö Stad för utredning och förprojektering av en tredje sträcka inom ”Storstadspaketet” som ska bidra till ett grönare, tätare och mer integrerat Malmö.

I framtidens Malmö är lättillgänglig infrastruktur en nyckelfaktor. Genom ”Storstadspaketet” kommer stadens infrastruktur och bostadsbyggande att utvecklas, där Norconsult tidigare har vunnit uppdrag att utreda och förprojektera Malmö Expressen linje 4 genom Kirseberg/Segevång samt det centrala stråket längs med Regementsgatan. Nu har man tilldelats ytterligare en delsträcka inom ramen för Storstadspaketet.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet och ser fram emot att arbeta med den nya delsträckan, som har flera andra utmaningar än de vi ställt inför tidigare, säger uppdragsledare Jonas Bengtsson. Här får vi arbeta med alla delar som rör trafikplanering i kombination med stadsutveckling och bidra med det vi är bäst på – helhetssyn.

För de tidigare delsträckorna har trafikslagsövergripande tillgänglighet och gedigen kartläggning av platsspecifika förutsättningar inom flera områden varit viktiga frågor att ta hänsyn till. Med den nyvunna sträckan längs centrum blir trafikflödet kring knutpunkten Värnhemstorget en förutsättning som kommer styra uppdraget, med en stor blandning av trafikslag och innerstadskaraktär.