Klimatklivet beviljar 5,2 miljoner kronor i stöd för elanslutning i Göteborg

Sjöfartens hamnar anpassas för utbyggnad av laddmöjligheter. Foto: Göteborgs Hamn

Elektrifiering av transportsektorn är central för att Sverige ska klara klimatmålen. Klimatklivet ser därför goda möjligheter att stötta investeringar för elektrifiering inom sjöfart, flyg och andra transporter. Inom dessa områden finns stor potential att minska klimatutsläppen.

Klimatklivet ser gärna fler ansökningar från företag som vill ställa om till eldrift inom luft- och sjöfartsnäringen. Exempel på åtgärder med hög potential till minskade klimatutsläpp är anpassning av sjöfartens hamnar och utbyggnad av laddmöjligheter. Även elanslutning av fartyg vid kaj kan ge stora klimatvinster. Via en sådan landelanslutning kan fartyg som lastar och lossar stänga av sina hjälpmotorer istället för att stå på tomgång.

– Det är en viktig del i samhällsomställningen att sänka utsläppen inom fartygsnäringen, säger Isak Öhrlund, handläggare på Klimatklivet. Klimatklivet ser stora möjligheter att medfinansiera en övergång till eldrift inom sjöfart men också andra områden inom transport, såsom flyg. Det kan röra sig om elektrifiering av färjor och transportfartyg, men även tunga maskiner, inköp av elflyg eller laddinfrastruktur för elflyg, fortsätter han.

Tidigare har Klimatklivet beviljat 5,2 miljoner kronor i stöd till DFDS Seaways för elanslutning av ett RoRo-fartyg vid terminalen i Göteborg. Viktiga delar i projektet var att minska koldioxidutsläppen, få en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartygen.

– Sjöfarten är sakta men säkert på väg mot ökad landelsanslutning, och vi har nu glädjande nog fått klart detta projekt i Göteborg vilket möjliggör användning av landström till fler av våra fartyg. Detta möjliggör också att vi kan få till elanslutning i fler hamnar ute i Europa. Dessutom, finns landelsanslutningen förberedd på kajen så ökar sannolikheten att andra fartyg ansluter. Vår åtgärd som fått stöd från Klimatklivet är därför ett viktigt steg på vägen mot ökad elektrifiering inom sjöfartsnäringen, säger Morgan Olausson, Vice president DFDS Seaways.

Även flygbranschen står i startgroparna för elektrifiering och potentialen framåt är stor. Hittills har Klimatklivet kunnat bevilja stöd till både elflyg och laddinfrastruktur på flygplatser.

– Detta är bara början på omställningen i en bransch som har stor potential att ställa om till utsläppsfria, elektrifierade transporter, säger Isak Öhrlund.