Fler tjänstebilsförare väljer elbil

Laddbara bilar i LeasePlans flotta ökar med 45 procent. Foto: LeasePlan

Allt fler tjänstebilsförare väljer el- eller laddhybridbilar. LeasePlan kan idag dela med sig av statistik som visar att antalet leasade laddbara bilar i deras totala flotta ökat med drygt 45 procent det senaste året. Idag är var sjätte bil helt eller delvis elektrisk och varannan nybilsbeställning är en laddbar bil. En ny kartläggning som LeasePlan gjort visar hur mycket svenska företag kan minska sina koldioxidutsläpp om dagens diesel- eller bensindrivna tjänstebilar skulle bytas ut mot miljövänligare alternativ.

Vid årsskiftet träder de nya och hårdare beskattningsreglerna i kraft inom ramen för WLTP. Reglerna kommer att påverka fordonsskatten för bilar och på sikt förhoppningsvis minska koldioxidutsläppen i landet. En ny kartläggning av LeasePlan visar samtidigt att svenska företag kan minska sina koldioxidutsläpp rejält om dagens diesel- eller bensindrivna tjänstebilar byttes ut mot mer miljövänliga modeller. Exempelvis kan ett företag med 250 bilar i vagnparken minska sina utsläpp med uppemot 750 ton CO2 per år.

Men det finns hinder för att börja köra elektriskt. Främsta anledningen till att bilister inte väljer att köpa en elbil är dagens bristande utbud av laddningsstationer. Även bilens pris och räckvidd upplevs som hinder. Det visar en ny undersökning som LeasePlan har genomfört med svenska, och över 4 000 andra europeiska, bilister.

Idag består över 16 procent av LeasePlans flotta av el- eller laddhybridbilar. Det är en ökning på
över 45 procent jämfört med i fjol. Troligtvis kommer denna ökning accelerera kraftigt tiden framöver då varannan nybilsbeställning av LeasePlan är en el- eller hybridbil. 50 procent. Ökning går också i linje med företagets övergripande hållbarhetsmål, vilket är att hela den globala bilflottan ska uppnå nollutsläpp år 2030.