Godstransportlogistik i en digitaliserad värld

Nytt projekt ska skapa effektiva informationsflöden i transportkorridorer. Foto: Trafikverket

I digitaliseringens spår växer en övergripande infrastruktur fram som kräver alltmer och säker data för att hantera godstransporter på ett sätt som är konkurrenskraftigt och hållbart i alla dess aspekter. EUs forskningsplattform FEDeRATED har som mål att skapa effektiva informationsflöden i transportkorridorer genom att alla parter delar information och samtidigt går från pappershantering till att digitalisera medföljande dokument.

Trafikverkets uppdrag inom FEDeRATED är att väva samman trafikslag i multimodala systemlösningar för, primärt, sjöfart, väg och järnväg och testa/demonstrera dessa lösningar samt tydliggöra nyttorna för olika intressenter. Trafikverket med ett flertal svenska partners ska även och parallellt genomföra ett tiotal levande labs/living labs. Levande laboratorium kan beskrivas som ett användarcentrerat, innovationsekosystem där man i samverkan söker lösa komplexa problem som existerar i verkliga, ständigt rörliga, miljöer.

– Alla intressenter utmanas och nya operatörer dyker upp. Data, det nya guldet, tillför ett stort värde i försörjningskedjan men är samtidigt oerhört känsligt för intrång. Företag och offentliga myndigheter måste förhålla sig och agera på det, menar Jan Bergstrand, koordinator för projektet i Trafikverket.

Transport- och logistikmarknaden blir alltmer beroende av ett framtida decentraliserat, säkert, neutralt och öppet nät för informationsteknik. Alla måste kunna ”prata” med alla och dela information i den digitala världen. Då krävs det ett gemensamt språk, gemensamma processer och flöden och gemensamma regler. Dessutom ska informationen vara pålitlig och kunna skyddas från dem som inte ska ha den.

– Globalt expanderande datadrivna teknologiplattformar och molntjänster erbjuder en allomfattande, dominerande och sluten arkitekturstrategi. Men, de tillhandahåller inte ett anpassat regelverk som gör det möjligt att begränsa de oönskade effekterna eller som tillåter oss att styra och kontrollera flödet för en säker hantering, menar Annica Roos, Trafikverkets utredningsledare samt expert och sammanhållande av de svenska living labben i FEDeRATED.