Trafikverkets huvudkontor i Borlänge invigs

Nu är det dags att nyinviga Trafikverkets huvudkontor i Borlänge. Foto: Morgan Holmberg

Efter tre års ombyggnad är det nu äntligen dags att nyinviga Trafikverkets huvudkontor på Röda Vägen i Borlänge. De moderna lokalerna har fått olika zoner för en trevligare arbetsmiljö och ett aktivare arbetssätt. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana, Trafikverkets sångkör och representanter från projektet kommer att vara på plats i Pylonen.

– Huvudkontoret ska, precis som våra andra allmänna kontor, vara en flexibel, kreativ och kostnadseffektiv arbetsplats som bidrar till gott samarbete, säger Conny Jonsson, fastighetschef på Trafikverket.

Uppdraget, som kom för nästan fyra år sedan, var att samlokalisera huvudkontoret från två adresser i Borlänge till en gemensam adress och att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Förberedelserna för ombyggnationen och det förändrade arbetssättet har pågått sedan slutet av 2018. Själva ombyggnationen drog igång i senare delen av 2019.

– Arbetet har i stort gått som planerat. Att många har arbetat hemifrån på grund av pandemin har såklart bidragit till att bygget har gått smidigt, men nu hoppas vi att medarbetarna kommer hit i större utsträckning och utnyttjar de fina lokalerna, säger Conny Jonsson.