Kollektivtrafiken får totalt sju miljarder kronor i covid-stöd

Trafikverket delar ut stöd för minskade biljettintäkter på grund av covid-19. Foto: Johner

Nu har Trafikverket beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om en miljard kronor i år. Stödet är för minskade biljettintäkter på grund av covid-19. I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på en miljard kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av covid-19. Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd; nu har Trafikverket fattat beslut om fördelningen av stödet.

Kollektivtrafiken har ansökt om 1,2 miljarder kronor. Trafikverket ska därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning. Den procentuella neddragningen medför att respektive myndighet får cirka 86 procent av vad de har ansökt om.

Det är Trafikverket som hanterar kollektivtrafikmyndigheternas ansökningar om stöd. Trafikverket beslutar om vem som får ersättning och hur mycket, utifrån uppställda kriterier. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Ersättningen utgår från minskade biljettintäkter. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken justeras ersättningen, på samma sätt som under 2021, utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

Det är regeringen som har beslutat om omfattningen på stödet, dvs. en miljard kronor för 2022.  Under 2020 och 2021 avsatte regeringen tre miljarder per år för det riktade stödet till kollektivtrafiken. Totalt har därmed sju miljarder avsatts för det aktuella stödet.

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet även i tider av påverkan från utbrottet av covid-19. Kollektivtrafiken har kunnat fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt har ökad smittspridning undvikits, men det har blivit en ökad kostnad som nu ersätts, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket.