Vilseledande uttalande från Trafikverket

Dåliga vägar ökar inte olycksrisken hävdar Trafikverket. Foto: Trafikverket

Det svaga vägunderhållet äventyrar trafiksäkerheten och framkomligheten i Sverige, menar Riksförbundet M Sverige. Dåliga vägar ökar dock inte olycksrisken hävdar Trafikverket, eftersom trafikanter sänker hastigheten när vägarna är i dåligt skick. Detta uttalande kritiseras nu för att vara vilseledande.

– Om vägen är så dålig att folk undviker den eller inte vågar köra i normal hastighet är det klart att olyckorna på en sådan vägsträcka inte ökar. I slutändan slår dock utvecklingen mot möjligheten att resa säkert utanför storstäderna. Vi behöver säkra och framkomliga vägar i hela landet, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Bakgrunden till Trafikverkets uttalande är M Sveriges kartläggning av ytojämnheten på det svenska vägnätet. I undersökningen framkom stora brister på vägarna inte minst i norra delen av landet. Hög ytojämnhet leder till försämrat grepp och krängningar.

– Trafikverket har en stor underhållsskuld gällande vägunderhållet och tvingas ägna sig åt kortsiktig lappning och lagning. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. Detta skapar stora funktionsbrister i vägnätet. Bilisterna drabbas i form av sämre trafiksäkerhet och längre restider, säger Tony Gunnarsson.