Trafikverkets Färjerederi får fyra nya elfärjor

De nya elfärjorna är Trafikverkets Färjerederiets största satsning någonsin. Foto: Trafikverket

Det var det Nederländska varvet Holland Shipyard Group som vann upphandlingen om bygget av Färjerederiets fyra nya elfärjor. De kommer att gå i trafik på Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. De ska i första hand gå på el men har backupmotorer som går på HVO, ett miljövänligt dieselsubstitut.

– Det här är den största investering som Färjerederiet någonsin gjort och är ett stort steg både för klimatet och i teknikutveckling för säkrare sjöfart, säger Erik Froste, rederichef.

De nya vägfärjorna ingår i Färjerederiets Vision 45, en plan för att alla våra färjor ska vara klimatneutrala senast år 2045. De ska utrustas med smart teknik och kunna korsa färjeleden med endast en knapptryckning. Vid fartygets ankomst förtöjer de helt själva, fäller upp bommarna så att bilarna kan köra av. Under lossning och lastning pågår laddning av batterierna från landström. Laddningen får bara ta den tid lasthanteringen pågår, cirka fyra minuter. Även om färjorna är utrustad med mycket digitaliserings- och automatiseringsteknik så kan de även köras som en vanlig färja.

– Tekniken fungerar som ett stöd för personalen. Det tekniska systemet höjer säkerheten och gör det datorer gör bäst – lär sig att upprepa samma handlingsmönster. På så sätt hittas den mest miljövänliga körningen, förklarar Erik Froste.

Leverans av första färjan blir kring sommaren 2024. Sedan kommer de andra med ungefär ett års mellanrum.