Spårningsenheter håller rätt på Dachsers växelflak

Dachser har installerat spårningsenheter på 8 500 växelflak som går i företagets vägtransportnät mellan filialer i Europa. Foto: Dachser

Under 2022 har Dachser installerat innovativa spårningsenheter på 8 500 växelflak som går i företagets vägtransportnät mellan filialer i Europa. Med hjälp av Internet of Things och dessa spårningsenheter blir det möjligt att spåra transporter i realtid och beräkna ankomsttider mer exakt. En möjlighet för både medarbetare och kunder att tillgå detaljerade beräkningar för respektive transports förväntade ankomsttid.

Dachser lanserar nu en central plattform för visualisering och analys av positionsdata från spårningsenheter på växelflak och lastbilar. Dessa data sammanfogas med data registrerad i Dachsers transporthanteringssystem. Informationen presenteras i digitala översikter och ger medarbetare inom logistikföretaget helt nya möjligheter till visualisering och analys. Men dem som får ut mest av den ökade transparensen i leveranskedjan är kunden.

Den nya plattformen är resultatet av ett samarbete mellan logistikleverantören, Deutsche Telekom och andra teknikföretag, med syfte att främja utvecklingen av innovativ och intelligent teknik för styckegodstransport. Enheterna är utrustade med avancerade SIM-kort från Deutsche Telekom och består av energimoduler försedda med solceller, modern satellitpositioneringsteknik och trådlösa moduler baserade på det nya 5G / LPWAN-nätet . För att stärka tillförlitligheten använder de även andra radiostandarder som fortfarande används i stor utsträckning. Den integrerade lösningen är utformad för att hålla i 12 år, vilket är ett växelsflaks livslängd, helt utan underhåll.

Enheterna används i hela det europeiska vägtransportnätverket även i Norden och Sverige, där lokala experter arbetar med innovativa logistiklösningar för att implementera tekniken fullt ut.

– Spårningsenheterna och den nya digitala plattformen är bara några av våra många initiativ för att automatisera, öka transparensen och därmed effektivisera våra processer”, säger Nelly Karlsson, Dachser Expert Network Operations (DENO) vid Dachser Swedens filial för vägtransport i Stockholm.

Totalt är det fem specifika program med översikter som bearbetar och visar positionsdata i realtid från styckegodstransporterna. Detta ger både medarbetare och kunder tillgång till detaljerade beräkningar av varje transports förväntade ankomsttid, vilket underlättar vid planering av hanteringen i terminalen och slutdistribution. Dessutom visualiserar översikterna möjligheterna till ytterligare lastningsalternativ och returlastning, vilket effektiviserar samarbetet mellan Dachsers 350 filialer i Europa. Slutligen ges även översikter över framtida serviceavtal för enheterna. Under de närmaste månaderna kommer systemet också att börja presentera GPS-data från chartertransporter via en specialutvecklad app för förare.

– Genom att kombinera realtidsdata och visualisering tar vi ett avgörande steg framåt i spårningen av transporter och transporthantering i vårt nätverk för styckegods, förklarar Alexander Tonn, COO Road Logistics på Dachser.