Dachser avbryter alla transporter mellan Europa och Asien

Bokningsstopp gäller för alla interkontinentala lastbilstransporter mellan Asien och Europa. Foto: Dachser

På grund av den höga risken med transporter i området och för att skydda alla förare som kör för Dachser har vi beslutat att införa ett totalt lastningsstopp av alla godstransporter till Ukraina. Att fortsätta ge humanitärt bistånd är dock en självklarhet för oss som företag. Vi stöder erkända hjälporganisationer i hela Europa med gratis transport- och lagertjänster för att hjälpa folket i Ukraina och flyktingarna i grannländerna.

Dachser har också stoppat alla nätverkstransporter till och från Ryssland och Belarus. Detta gäller vägtransporter samt flyg- och sjötransporter. Ett fullständigt stopp för upphämtning och lastning gäller även interkontinentala tågtjänster och lastbilstransporter mellan Europa och Asien som passerar Ryssland och Belarus. 

“Samtliga beställningar till och från Ukraina stoppas tills vidare. För tillfället kan vi inte heller ta emot bokningar av våra järnvägstjänster mellan Asien och Europa. Samma bokningsstopp gäller för alla interkontinentala lastbilstransporter mellan Asien och Europa som i normalfallet skulle ha gått genom Ryssland, Belarus eller Ukraina. Vi vidtar dessa åtgärder därför att vi inte längre kan garantera säker passage för våra kunders gods genom ovanstående länder.” skriver Dachser i ett pressmeddelande.