Dachser ökar omsättning med 26 procent

Under räkenskapsåret 2021 ökade Dachser sin konsoliderade omsättning med 26,0 procent till 7,1 miljarder euro. Foto: Dachser

Under räkenskapsåret 2021 ökade Dachser sin konsoliderade omsättning med 26,0 procent till 7,1 miljarder euro. Efter föregående räkenskapsårets oförändrade resultatutveckling, till följd av lockdowns, är logistikleverantören tillbaka på ett dynamiskt tillväxtspår.

Det positiva resultatet för 2021 beror på en organisk tillväxt av leveranser och tonnage på 6,3 procent respektive 7,7 procent, på koncernnivå. Höga fraktpriser som resultat av brist på lastkapacitet som påverkar alla transportföretag, cementerar företagets ökning i omsättning.

– Det råder ingen tvekan om att 2021 på många sätt var ett exceptionellt år, med flertalet extrema utmaningar att hantera”, säger Burkhard Eling, CEO för Dachser. ”

– Året präglades av Brexit, covid-19 pandemin och globala leveranskedjor som pressades till bristningsgränsen. Allt detta skapade stor osäkerhet hos våra kunder. Trots detta lyckades vi erbjuda logistiklösningar med en hög kvalitets- och servicenivå. På så sätt stärkte vi banden till våra kunder och fullföljde en riktad expansion av verksamheten, framförallt mot våra största kunder.