Väntetider för för lastbilar vid stormarknader

Mer och mer komplicerat att leverera varor till stormarknader. Foto: Dachser

Inom bygg- och trädgårdssektorn krävs det rätt verktyg för att få jobbet gjort – så även när det kommer till logistiken, Stefan Roysson, DIY Logistics ansvarig hos Dachser Nordic samt Sales Manager i Malmö.

– Vid en butiks godsmottagning är det ofta tajt med plats, dels med ett begränsat lagerutrymme och dels finns det sällan väntplatser för lastbilar. Detta kan skapa en svår situation när många olika transportföretag ska leverera till samma butik. Därför finns det ofta strikta riktlinjer med bland annat specifika slottider som transportföretagen behöver följa. Som följd till om leveranserna inte går enligt plan riskerar återförsäljaren att stå med tomma hyllor och därmed frustrerade kunder och minskad lönsamhet.

Fluktuationer till följd av säsonger är en annan utmaning för bygg- och trädgårdssektorn. Till exempel så fort solen börjar titta fram på våren ökar försäljningen av grillar och trädgårdsmöbler, en efterfrågan som måste planeras och bemötas.

– Vi har tagit fram en komplett branschspecifik lösning kallad Dachser DIY Logistics Pipeline.Här formas en servicekedja från leverantör till återförsäljare som bygger på Dachsers globala nätverk där vi inkluderar vårt Europeiska "vägtransportsnätverktillsammans" med vår globala flyg- och sjöfraktsamt våra lagerhållningstjänster, säger Stefan Roysson, DIY Logistics.

Genom att leverera flera produkter från olika leverantörer under en transport minskar trafiken vid varje enskilt varuhus, liksom den tid som butikspersonalen måste spendera på att hantera leveranser.

– För leverantören ser vi till att leveranser sker utifrån verksamhetens behov och att straffavgifter för missade sändningar i största mån kan undvikas. För återförsäljaren skapas enklare leveransflöden som tar mindre plats och mindre tid. Butiken får dessutom elektroniska leveranslistor som överförs direkt till deras egna IT-system. Till de butiker som önskar erbjuder vi även ett unikt koncept med butikslogistik.

– Man kan säga att vi gör den lilla extra ansträngningen, det är en fullservicetjänst i butik där vi till exempel installerar nya produktgrupper, plockar upp varor på hyllan, anpassar efter säsong och returnerar när en säsong är över. För detta har vi skapat ett nätverk av samarbetspartner runt om i Europa.