Konsumenter vill välja typ av hemleverans

Den ökade e-handeln har skapat utmaningar inom logistik, ekonomi och miljö. Foto: Descartes

Rådande förarbrist, höga kostnader och en skakig omvärld gör att många e-handlare som kämpar med att uppfylla konsumenternas krav på snabba och smidiga hemleveranser. Dessutom står även miljöansvar högt på agendan när konsumenterna ska välja hemleveranser.

Enligt Postnords senaste E-barometer blev 2021 ett relativt starkt år för e-handeln och tillväxten uppgick till 20 procent. Konsumentbeteenden har succesivt förändrats och höga krav på snabba och hållbara leveranser har utvecklats.

– Den ökade e-handeln har skapat utmaningar inom logistik, ekonomi och miljö. För att minska utsläpp och öka effektiviteten bör företag testa nya fordonsalternativ, däribland elfordon, drönare och automatiska leveransrobotar. Dessa innovationer kommer med flera möjligheter men också utmaningar som stigande elpriser. Det gäller för e-handeln att våga testa nya tekniker och innovationer samt säkerställa effektiv schemaläggning och ruttplanering anpassat efter konsumenternas efterfrågan, säger Andrew Tavener, marknadsansvarig på Descartes.

Företag har inte råd att vänta på att framtiden ska definieras, utan behöver vidta omedelbara åtgärder. De behöver hitta lösningar för att maximera användningen av den befintliga fordonsflottan, som att till exempel använda elbilar till ”Clean Air Zones” eller inkludera cyklar i ruttplaneringen för kortare leveranser.

Enligt Postnords E-barometer för helåret 2021 är det viktigaste för konsumenten att kunna välja hur varan ska levereras. Tätt därefter kommer valet av datum. Genom att möta konsumenternas förväntningar på hemleveranserna kan antal onödiga returer minimeras.

Hur framtidens leveranser kommer att se ut är svårt att förutspå. Men sannolikt är att konsumenternas efterfrågan kommer att öka och för att kunna tillmötesgå kraven krävs framtidsäkra lösningar.