GoCo Health Innovation City får egen busshållplats

När hela området är färdigställt beräknas det omfatta runt 8 000 anställda, 350 bolag och 450 bostäder. Foto: GoCo

Nu står det klart att Västtrafik utvecklar linjesträckningen på linje 758 från december och integrerar GoCo som ny busshållplats. En viktig satsning för att underlätta resandet till GoCo Health Innovation City som nu växer fram i allt snabbare takt. Initiativet har skett i nära samverkan mellan GoCo Health Innovation City, Västtrafik och Mölndal Stad.

I utvecklingen av GoCo Health Innovation City har hållbarhetsarbetet varit en både självklar och betydande pusselbit från start. Alltifrån resande till byggprocesser, arkitektur och service på plats beaktas utifrån ett hållbart perspektiv.

– Att arbeta, bo i och besöka GoCo ska vara enkelt och här spelar kollektivtrafiken en betydande roll för att både underlätta vardagen och främja ett hållbart resande, säger Viktor Bakker, hållbarhetsansvarig på GoCo och fortsätter.

– Vi har sedan start fört en nära och bra dialog med både Västtrafik och Mölndal Stad. Vi är otroligt stolta och glada över att få igång kollektivtrafiken redan nu. Att satsa i ett tidigt skede, före det att större delen av resenärerna finns på plats, visar på en stark tro på området. Nu lägger vi tillsammans grunden för en hållbar infrastruktur och att GoCo i förlängningen ska bli en naturlig del av Mölndal innerstad.

I februari 2023 står GoCo House klart för att välkomna hyresgäster och därefter följer inflyttning i både GoCo Clinic och GoCo Care. Under 2024 förväntas Mölnlycke Health Cares nya huvudkontor att stå klart och samma år planeras det för inflyttning i GoCo Living. När hela området är färdigställt beräknas det omfatta runt 8 000 anställda, 350 bolag och 450 bostäder. Att etablera hållbara vanor redan från start var en viktig utgångspunkt i beslutet om den nya busshållplatsen.

– Vi arbetar löpande med att utveckla kollektivtrafiken. Genom förändringen på linje 758 skapar vi nya resmöjligheter och hoppas att detta leder till att ännu fler väljer det hållbara resandet framöver. För att samhällsutveckling och kollektivtrafik ska kunna gå hand i hand på riktigt, är det mer samarbete likt dessa som behöver komma till, säger Lovisa Borgström, samhällsutvecklare på Västtrafik.

Mölndal Stad välkomnar också satsningen på kollektivtrafik och har även utvecklat gång- och cykelvägar samt Styr & Ställ-stationer i området.

- Mölndals stad ser positivt på det proaktiva samarbete som skett med GoCo och Västtrafik. Att få till en god kollektivtrafik redan i tidigt skede är alltid en utmaning. Att vi i detta fall lyckas kan till viss del tillskrivas det goda samarbetet mellan parterna. Därtill har vi säkerställt en högre potential för ökad andel hållbara resor genom ytterligare gång- och cykelvägar liksom Styr & Ställ-stationer i området, säger Tobias Johansson, strategisk trafikplanerare i Mölndals stad.