NA-KD släpper hållbarhetsrapport för 2021

NA-KD växte under 2021 med nästan 23 procent och lyckades trots det minska utsläppen med fem procent. Arkivbild

NA-KD släpper sin hållbarhetsrapport för 2021. NA-KD växte under 2021 med nästan 23 procent och lyckades trots det minska de totala utsläppen med fem procent. Transporterna har varit en viktig faktor i hållbarhetsarbetet. NA-KD lyckades minska sina transportutsläpp under en pågående sjöfartskris samt konsoliderat transporterna med flyg för inkommande gods, samt mer än dubblat de fossilfria leveranserna till kund.

NA-KD lyckades år 2021 minska sina totala transportutsläpp med 6,4 procent. På transportsidan har NA-KD konsoliderat transporterna med flyg för inkommande gods, samt mer än dubblat de fossilfria leveranserna till kund. NA-KDs principer när det kommer till förpackningar är att spara utrymme, packa lätt och packa säkert. Ingenting får bli skadat under transport och alla material ska ha en så liten inverkan på planeten som möjligt.

– Under 2021 satte den globala sjöfartskrisen mycket tryck på bolagets inkommande transporter. Sjöfartstransportörer har haft kapacitetsbrist, förseningar och prishöjningar. För att undvika flygtransporter, har vi infört tåg som tillval för transporter från Kina till Europa, säger Anna Winde, VP Sustainability på NA-KD.

NA-KDs främsta fokus är att minska utsläppen. Men det finns inget som heter hållbara transporter idag – i synnerhet inte för långa lastbilstransporter. I väntan på mer hållbara lösningar klimatkompenserar bolaget alla sina transporter i nära dialog med alla logistikleverantörer för att driva på den förändring som behövs inom transportbranschen. Klimatkompenseringen sker i vind- och solkraftsprojekt i NA-KD’s främsta produktionsländer Turkiet och Kina.