Regeringen vill stoppa det nya reseavdraget

Det måste bli attraktivare att välja kollektivtrafik, menar 2030-sekretariatet. Arkivbild

Regeringen vill skrota det nya reseavdraget för pendling och arbetsresor. Istället vill de behålla det gamla reseavdraget, med högre ersättning för bilresor. 2030-sekretariatet larmar om att åtgärden kommer motverka en övergång till kollektivtrafik och öka de svenska utsläppen.

Regeringen föreslår att reseersättningen som skulle införas 1 januari, dras tillbaka. Istället vill man behålla det nuvarande reseavdraget, med höjda ersättningsnivåer för arbetsresor med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil och drivmedelsavdraget vid arbetsresor med förmånsbil från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Reseersättningen gynnar dem som väljer att ta bilen till jobbet på korta sträckor. Enligt 2030-sekretariatet är nio av tio som gör avdrag bilpendlare varav hälften av kostnaderna kommer från storstadsregionerna som har huvudsakligen bra kollektivtrafik. Bara en femtedel kommer från glesbebyggda områden.

– 2030-sekretariatet ser oroande på beslutet att frångå det nya förslaget om reseavdrag och gå tillbaka till det ursprungliga systemet som redan fått mycket kritik för dess utformning. För att klara Sveriges klimatmål kan vi inte bara förlita oss på elektrifiering, vi måste också förändra våra beteenden och resmönster. Det måste bli attraktivare och enklare att välja kollektivtrafik, cykel och gång för våra vardagsresor, kommenterar Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-sekretariatet.