Gröna Mobilister vill införa det nya reseavdraget

Gröna Mobilister vill ha en avståndsbaserad och färdmedelsneutral modell för skattelättnader för arbetsresor. Foto: Gröna Mobilister

Gröna Mobilister skriver i sitt remissvar att man anser att det beslutade förslaget om en avståndsbaserad och färdmedelsneutral modell för skattelättnader för arbetsresor som skulle införas 1 januari 2023 ska ligga fast.

Gröna Mobilister anser att en återgång till det nuvarande systemet för reseavdrag är dåligt för miljön och klimatet, statsfinanserna, kommunala finanser samt för enskilda privatpersoners ekonomi.

Det nya beslutade systemet, som planerades att bli transportslagsneutralt och avståndsbaserat samt innehålla en differentiering för stadsområden och landsbygd, skulle ge positiva effekter gällande kollektivtrafikutvecklingen i hela Sverige, statliga och kommunala finanser samt enskilda personers ekonomiska situation.