Regeringen föreslår höjd milersättning

Förslag om höjda reseavdrag ute på remiss. Arkivbild

Den milersättning arbetsgivare kan betala ut skattefritt till sina anställda har dock stadigt legat på samma nivå i cirka 15 års tid. Nu  har regeringen skickat ut ett förslag om höjd milersättning på remiss.

Förutom förmånligare villkor för den som kör egen bil eller förmånsbil innehåller nuvarande förslag också ett nytt reseavdrag som kommer att ge mer i plånboken för den som pendlar till jobbet.

Schablonbeloppet för skattefri milersättning för egen bil föreslås höjas från dagens 18,50 kronor till 25 kronor per mil. För den som har förmånsbil ska avdraget för drivmedelskostnader höjas till 12 kronor per mil för från dagens 9,50 kronor för bensinbilar respektive 6,50 kronor för dieselbilar. För elbilar sänks den däremot med från 9,50 kronor till 6 kronor per mil.

Ett nytt reseavdrag som ska ge ökade skattelättnader för pendlare planeras att införas. Dels föreslås en höjning av den övre avståndsgränsen från åtta till tolv mil, dels föreslås kilometersatsen höjas från 50 till 80 öre.

Tanken är också att det nya avdraget ska vara färdmedelsneutralt, det vill säga samma villkor ska gälla oavsett om du tar bilen till jobbet eller åker kollektivt. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2023.