SAS redovisar förlust på 1,6 miljarder kronor

SAS är i behov av att ta in 9,5 miljarder kronor. Foto: SAS

SAS redovisar en förlust före skatt på cirka 1,6 miljarder kronor för det andra kvartalet, perioden februari till april. Men trots förlusten är det en förbättring jämfört med det hårt pandemidrabbade jämförelsekvartalet då förlusten landade på 2,3 miljarder kronor.

Intäkterna ökade till drygt 7 miljarder kronor upp från 1,9 miljarder kronor under jämförelsekvartalet. Antalet passagerare som flög med SAS ökade med 28 procent jämfört med föregående kvartal och kabinfaktorn låg på 67 procent, en ökning med 11 procentenheter jämfört med kvartalet före.

Men SAS ekonomiska situation är fortsatt svår och skuldberget som byggts upp under pandemin innebär att bolaget är i behov av att ta in mer pengar, enligt rapporten minst 9,5 miljarder kronor. Och förväntningarna på storägarna, den svenska och danska staten samt familjen Wallenberg, tycks vara låga. 

– I dagsläget förväntas det att en betydande del av det nya egna kapitalet sannolikt kommer sökas från nya investerare, skriver vd Anko van der Werff i kvartalsrapporten.