Transdev tar regiontrafiken i Gästrikland

X-trafik är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Gävleborgs län som bland annat sköts av Transdev. Foto: Transdev

Nu är upphandlingen av regiontrafik i Gästrikland klar. Det blir Transdev Sverige som får förnyat förtroende att fortsätta driva trafiken från december 2023 och tio år framåt på uppdrag av X-trafik och Region Gävleborg.

Transdev Sverige bedriver även idag regiontrafiken och i och med att det nya avtalet undertecknats kommer man att köra busstrafiken i länet fram till 2033. Stadstrafiken i Gävle ingår dock inte i avtalet utan körs av en annan operatör fram till juni 2030.

– Vi ser verkligen fram emot att fortsätta driva och utveckla trafiken i Gästrikland tillsammans med alla medarbetare och vår trafikhuvudman X-Trafik, säger Fredrik Beckius, affärschef på Transdev Sverige.

Idag körs totalt cirka 60 bussar i regiontrafiken i Gästrikland inklusive stadstrafiken i Sandviken. 14 av dessa bussar kommer att fortsätta användas kommande år medan 47 helt nya el-bussar är beställda till trafikstarten i december 2023. Omfattningen avdet tioåriga avtalet är i nivå med omfattningen för det befintliga avtalet vilket är 1,5 miljarder kronor.

– Under den kommande avtalsperioden vill vi uppnå ett ökat resande i kollektivtrafiken genom att den görs ännu mer tillförlitlig, enkel, tillgänglig, trygg och säker. Det är där vi kommer ha vårt huvudsakliga fokus, avslutar Fredrik Beckius, affärschef på Transdev Sverige.