Trepartsamarbete för bättre kollektivtrafik i Eskilstuna

En av Transdevs stadsbussar framför Klosters kyrka i Eskilstuna. Foto: Transdev

Genom ett välfungerande trepartssamarbete mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandstrafiken och Transdev har kollektivtrafiken i Eskilstuna utvecklats och resandet ökat med över 40 procent mellan 2013-2019. En hel del har hänt sedan Transdev, dåunder namnet Linjebuss, började köra stads- och tätortstrafiken i Eskilstuna på uppdrag av Sörmlandstrafiken 2002. Nu är det dags att fira samarbetets 20-årsjubileum.

Förutom en fin resandeutveckling trepartsamarbetet mellan Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och Transdev visat vägen inom elektrifieringen av kollektivtrafiken genom att vara först i Sverige med att sätta en ny typ av elbussar i vanlig trafik redan 2015. Idag är bussflottan helt fossilfri och 15 procent av bussarna  kör på el och övriga  drivs på lokalproducerad biogas.