Luleå Hamn tillsätter ny vd

Luleå Hamn får ny verkställande direktör från och med den 1 oktober 2022. Foto: Luleå Hamn

Styrelsen för Luleå Hamn har utsett Anders Dahl till Verkställande Direktör från och med den 1 oktober 2022. Anders Dahl arbetar idag som isbrytardirektör med ansvar för svensk vintersjöfart och isbrytning. Han har ansvaret över fem statsisbrytare och driften av Sjöfartsverkets större arbetsfartyg samt forskningsfartyget Svea som bedriver forskning i Östersjön och på Nordsjön. Han har drygt 20 års erfarenhet av olika ledarbefattningar och har idag cirka 250 personer i sin organisation. Han leder sju enhetschefer och driver även utvecklingsprojektet ”Fossilfri flotta”.

Anders är väl insatt i hamnens verksamhet och har genom åren byggt upp ett stort nätverk inom Sveriges näringsliv och inom politiken.

– Luleå Hamn är en allmän hamn öppen för de företag som behöver ta in eller skeppa ut gods. Hamnen är en viktig del i den gröna omställning som nu sker i Norrbotten och hamnens betydelse kommer att öka kraftigt under kommande decennium. Anders Dahl kommer med sin kunskap om sjöfartslogistik, vintersjöfart och vana att leda större organisationer bli en viktig ledare för den kommande tillväxten i Luleå Hamn, säger Birgitta Ahlqvist, styrelsens ordförande.

– Luleå Hamn står inför en fantastisk expansion, både i godsvolym och antal nya kunder. Jag har under min yrkeskarriär arbetat mycket med sjöfart och den service till sjöfarten som behövs för att hålla alla svenska hamnar öppna under vintersäsongen. Det känns spännande att nu få vara med och leda den expansion av Luleå Hamn som måste ske för att möta det framtida behovet, säger Anders Dahl.