David Träff ny vd för Logistri

David Träff, ny vd på Logistri. Foto: Linkedin.

Logistri Fastigheter  meddelar idag att David Träff har utsetts av styrelsen till ny verkställande direktör för Logistri. Med bolagets stabila finansiella ställning tar bolaget nu ett viktigt strategiskt steg genom att anställa David för att leda Logistris fortsatta utveckling och tillväxt.

Rekryteringen av David ger bolaget ökade möjligheter att fokusera på lönsamma förvärv och initiera nya fastighetsutvecklingsprojekt. Fortsatt är huvudfokus ett långsiktigt stabilt förvaltningsresultat och starka band med Logistris hyresgäster och samarbetspartners. Samarbetet med Pareto fortsätter och bolagets nuvarande vd, Ulf Attebrant, kommer att fortsätta i rollen som bolagets COO och vice vd tillsammans med bolagets CFO Anna Karnöskog och fastighetschef Johan Ahlström.

David har flera års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning och kommer närmast från Corem. David har de senaste åren arbetat med transaktioner på Corem och Klövern. Tidigare har han erfarenhet från liknande roller på Hemfosa och Natwest Nordisk Renting. Han har en kandidatexamen från KTH och en masterexamen från Bayes Business School i London.

– Det är med stor glädje och entusiasm som jag ser fram emot att tillsammans med våra hyresgäster, affärspartners och styrelsen få leda Logistri vidare in i en ny fas av bolagets utveckling. Logistri är idag ett mycket välskött bolag med attraktiva fastigheter som genererar stabila kassaflöden med låg operationell risk. Tillsammans kommer vi fortsatt utvärdera möjligheterna till att genomföra långsiktigt hållbara investeringar med god lönsamhet såväl inom befintligt bestånd samt tilläggsförvärv, säger David Träff.

Henrik Viktorsson, Styrelsens ordförande, tillägger:

– Vi är glada över att kunna välkomna David som vd för Logistri. Att ha David på plats innebär en viktig förstärkning för bolaget för att ta ett stort steg mot vår strategi. Han har en bra erfarenhet av branschen och är affärs- och hyresgästorienterad. Tillsammans med vår befintliga organisation kommer David ta Logistri till en ny nivå där vi skall använda vår starka balans för att göra lönsamma tilläggsförvärv med fokus på ett gott samarbete med våra hyresgäster och en god riskjusterad avkastning för våra aktieägare.