Gordon Delivery redovisar positivt resultat

Gordon Delivery ökade med 300 procent 2021 och omsättningen landade på 413 miljoner kronor med ett positivt resultat. Foto: Gordon Delivery

Gordon Delivery presenterar sin årsredovisning för 2021 och gör ett positivt resultat med en intäktsökning på 300 procent jämfört med samma period förra året. Intäkterna för 2021 var 413 miljoner kronor.

– Det känns fantastiskt att för första gången kunna presentera ett lönsamt resultat samt en intäktsökning på hela 300 procent. Sedan starten har vårt mål varit att bygga ett ekonomiskt hållbart företag med stark tillväxt. Att vi redan är lönsamma är ett tydligt bevis på att vår affärsidé är stark och att marknaden förstår och behöver vårt nischerbjudande. Vi förstår våra kunders utmaningar och behov och har byggt en stabil och pålitlig plattform. Nu är nästa steg att skala upp ytterligare och vi siktar på Europa med Storbritannien som den första expansionsmarknaden utanför Norden, säger Ali Ghoce vd och medgrundare av Gordon Delivery.

– Under 2021 har Gordon nått kritisk volym för att nå lönsamhet på de mer mogna marknaderna Sverige och Danmark, vilket är en viktig faktor för det senaste årets framgång. Vi har också bevisat att vår affärsmodell är skalbar på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mathias Malmlöf, CFO på Gordon Delivery.

Ett händelserikt 2021 för Gordon Delivery Under 2021 emitterades nya aktier och därmed ökade ägarandelen med 150 miljoner kronor. Bland investerarna för nyemissionerna fanns både befintliga ägare och nya aktieägare, bland dem eEquity som ny tillväxtinvesterare. Nyemissionen baserades på en affärsmässig värdering om 1,15 miljarder kronor. Ytterligare under 2021 lanserade Gordon på två nya marknader, Norge och Finland.

Företaget lanserade också en ny tjänst kallad ”Gordon Pickup”, ett pilotprojekt med kylda och frysta paketskåp, dit konsumenterna kan få sin mat levererad. Tjänsten är ett komplement till hemleveranser och gör det möjligt för Gordons kunder att nå ännu fler konsumenter och ytterligare stärka sitt erbjudande till slutkunder. Gordon fick även en ny styrelseordförande i Anders Nyberg, som har en bakgrund som vice vd för ICA och Axfood och som vd för Apoteket Hjärtat, som han var med och grundade 2009.