Dachser uppvisar rekordresultat

Höga fraktavgifter för interkontinentala transporter har bidragit till Dachsers resultat. Foto: Dachser

Dachsers nordiska koncern uppvisar rekordresultat 2020 med en omsättning på 1 729 miljoner kronor och en vinst före skatt på 93,3 miljoner kronor – en ökning med nästan 30 procent jämfört med 2019. Därmed fortsätter framgången för Dachser Nordic, trots att 2020 överskuggades av coronapandemin.

– Det positiva resultatet för 2020 präglas av att vi har hållit vårt löfte om att vara en stabil logistikpartner för våra kunder under hela coronakrisen”, säger René Sidor, Managing Director för Dachser Nordic. ”Vi följer vår etablerade strategi och fortsätter att stärka vår marknadsposition inom vår kärnverksamhet. Därför är vi ytterligare ett steg närmare att förverkliga vårt mål att vara den mest eftertraktade styckegodspartnern i Norden.”

Årsredovisningen för 2020 visar generellt en ökad vinst före skatt för samtliga tre bolag inom Dachser Nordic: Dachser Denmark, Dachser Norway och Dachser Sweden. Dachser Denmarks aktiviteter för både European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats positivt trots en liten nedgång för omsättningen på grund av en lägre kostnadsbas och förbättrad effektivitet.

Totalt sett har Dachsers affärsområde för sjö- och flygtransport gynnats av att ha egen chartertransportkapacitet under 2020 och de höga fraktavgifterna för interkontinentala transporter har också bidragit till resultatet. Båda divisionerna inom Dachser Sweden har kunnat fortsätta sin positiva utveckling både vad gäller omsättning och resultat, men störst framgång hade det norska bolaget för European Logistics, som än en gång uppvisade en betydande ökning av både omsättning och resultat. Vinsten före skatt steg med drygt 70 procent från 23,1 miljoner norska kronor 2019 till drygt 39,3 miljoner norska kronor 2020.

– Vi fortsätter den positiva utveckling i Danmark, Norge och Sverige som vi har upplevt de senaste åren, säger René Sidor. ”Vi har varit fullt ut operativa i hela vårt europeiska nätverk och vi har fortsatt att köra våra dagliga linjebilar från Skandinavien till hela Europa. En förutsättning för detta är att vi har en nära dialog med våra samarbetspartners, som har gett prov på en imponerande flexibilitet på en volatil marknad.”