Sportshopen flyttar in i Sörred Logistikpark

Nytt automatiserat lager kortar ledtiderna för Sportshopen. Foto: Platzer

Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med sportmode- och fritidskoncernen Sportshopen som etablerar sig i en nyproducerad logistikbyggnad om 24 300 kvadratmeter i Sörred Logistikpark. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga. Logistikbyggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE excellent och utrustas med en solcellsanläggning om 500 kW.

För Sportshopen innebär expansionen att de samlokaliserar delar av bolagets logistikverksamhet samtidigt som man etablerar ett nytt kontor. Bakgrunden är koncernens snabba tillväxt inom e-handel och framtida butiksexpansion med ökade krav på korta ledtider och effektiva leveransflöden.

– Genom att etablera ett nytt automatiserat lager kommer vi korta ledtiderna och få en förbättrad service till både våra e-handelskunder och våra butiker. Vi minskar dessutom kostnaderna och skapar bättre konsumentupplevelser. En offensiv satsning som är en spännande del i vår fortsatta tillväxtresa, säger Johan Andgren, vd på Sportshopen.

Sörred Logistikpark har ett attraktivt logistikläge nära fordonsindustri och Göteborgs hamn i Torslandaområdet. I och med uthyrningen till Sportshopen har JV-bolaget hyrt ut totalt 47 200 kvadratmeter  av logistikparkens 135 000 kvadratmeter under den första delen av 2022.

– Trycket på att etablera i Sörred Logistikpark är stort och vi gläds åt att så snabbt kunna berätta om vår andra etablering vilket bekräftar det stora intresset för området. Sportshopen är en snabbväxande koncern och vi gläds åt att få vara en del av deras framgångsresa. Vi bygger nu tre hus samtidigt om totalt ca 90 000 kvadratmeter som alla ska vara inflyttningsklara våren 2023. Samtal förs om ytterligare etableringar i området, säger Joakim Hedin, vd på Bockasjö.

– Att kunna meddela vår andra uthyrning i JV:t på kort tid är en kvalitetsstämpel för såväl Sörred Logistikpark som för Göteborg. Gemensamt med Bockasjö levererar vi dessutom en av marknadens mest hållbara logistikbyggnader till Sportshopen. Detta är viktigt för oss i egenskap av långsiktig ägare och förvaltare av fastigheterna. Och något som går helt i linje med vår vision om att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i, säger P-G Persson, vd på Platzer.