Platzer bygger 8 500 kvadratmeter logistikyta åt Volvo

Volvo Cars tillträder 8 500 kvadratmeter logistikyta på Hisingen i Göteborg. Foto: Volvo

Platzer har tecknat avtal med Volvo Cars om 8 500 kvadratmeter logistikyta på fastigheten Syrhåla 3:1 på Hisingen i Göteborg. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga och planerat tillträde den 1 oktober 2023. Byggnaden kommer att certifieras enligt Breeam Very Good eller Miljöbyggnad Silver. Uthyrningen är en del i en större logistikanläggning om totalt 20 500 kvadratmeter som Platzer nu byggstartar.

Logistikprojektet är den andra nybyggnationen på Syrhåla 3:1, sedan tidigare uppförs en logistikanläggning om 21 000 kvadratmeter för en tredjepartslogistiker på platsen. De två logistiksatsningarna gör att fastighetens totala byggrätt om 42 000 kvadratmeter är fullt utnyttjad. Nu kvarstår endast en yta om 12 000 kvadratmeter att hyra ut i byggnaden som uppförs i och med uthyrningen till Volvo Cars.

– Vår positionering på marknaden har möjliggjort att vi har kunnat skräddarsy ett upplägg för Volvo Cars som nu inte bara etablerar sig i vårt JV Sörred Logistikpark utan även på fastigheten Syrhåla 3:1 som vi utvecklar i egen regi. När jag ser tillbaka på ett halvår med flera stora uthyrningar inom vårt affärsområde industri/logistik kan jag med stolthet konstatera att vi har nått vårt mål om att bli en av Göteborgs största projektutvecklare och fastighetsägare inom logistiksegmentet. Samtidigt har vi fler markområden att arbeta vidare med, något som är positivt när vi blickar framåt med en logistikmarknad under fortsatt högtryck, säger P-G Persson vd på Platzer.