Volvo Cars första hyresgäst i Sörred Logistikpark

Bockasjö och Platzer utvecklar 130 000 kvadratmeter logistikyta på fastigheterna Sörred 8:12 och Sörred 7:21 i Torslandaområdet. Foto: Platzer

Platzer och Bockasjö välkomnar Volvo Cars som första hyresgäst i Sörred Logistikpark, Torslanda. Avtalet är på 10 år och omfattar 22 900 kvadratmeter nyutvecklad logistikbyggnad på fastigheten i Sörred. Logistikbyggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent och utrustas med bergvärme med värmeåtervinning samt en solcellsanläggning om 500 kW.

– Nu har startskottet gått för Sörreds Logistikpark. Vi ser fram emot att bygga en av branschens mest hållbara logistikbyggnader för Volvo Cars räkning. Detta är den första affären som vi gör inom vårt gemensamma JV-bolag. Med cirka 105 000 kvadratmeter kvar att utveckla i Sörred Logistikpark står vi redo att möta marknadens efterfrågan på moderna logistikytor nära såväl fordonsindustri som Göteborgs hamn, säger Joakim Hedin, vd Bockasjö.

För Platzer innebär detta att bolaget gemensamt med Volvo Cars har beslutat att Volvo Cars etablerar sig på i Sörred Logistikpark i stället för på fastigheten i Syrhåla.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna vår första hyresgäst till Sörred Logistikpark. Genom detta upplägg har vi tillsammans med Bockasjö möjliggjort en långsiktig etablering för Volvo Cars i Sörred Logistikpark. Samtidigt tillgängliggör vi marken på Syrhåla i direkt anslutning till Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik för kommande etableringar av Volvo Cars eller andra intressenter, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Sörred Logistikpark är ett Joint Venture-bolag  mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 procent vardera. Tillsammans ska man utveckla 130 000 kvadratmeter attraktiv logistikyta i Torslandaområdet på fastigheterna i Sörred Inom JV:et agerar Bockasjö affärsutvecklare och Platzer blir därefter 100 procentig ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor.