Stort anställningsbehov inom motorbranschen

Det behövs 6800 fler anställda i motorbranschen visar ny rapport. Arkivbild

Det har länge funnits ett stort anställningsbehov inom motorbranschen, nu kommer nya siffror från Transportföretagen i en ny rapport som fastställer att rekryteringsbehovet är alarmerande högt. Under de kommande tre åren behöver 6 800​ personer anställas inom motorbranschen, det är den högsta siffran som Transportföretagen uppmätt sedan mätningen startade. Transportföretagen har även exempel på företag som vill rekrytera som kan intervjuas.

– Enligt rapporten uppger hela 60 procent av de företag som haft ett anställningsbehov att det varit svårt att rekrytera. Konsekvenserna kan bli allvarliga för hela samhället om man inte hittar personal med relevant utbildning. Kompetensbrist begränsar företagens möjlighet att kunna utvecklas och därmed också deras möjligheter att investera i ny teknik och att växa, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Elever som gått ut gymnasieskolans fordons- och transportprogram är hett eftertraktade på arbetsmarknaden och får i regel jobb direkt efter examen. Drygt hälften av studenterna har en etablerad ställning på arbetsmarknaden redan ett år efter avslutade gymnasiestudier, menar Transportföretagen. Det är den högsta siffran bland alla gymnasieprogram.

– Motorbranschen är en framtidsbransch och vi är glada över att så många söker sig till transportföretagens olika yrken. Samtidigt vill vi bli ännu fler duktiga medarbetare de kommande åren. Om vi kan rekrytera fler till branschen kommer möjligheterna att skapa fler nya företag att öka, då stärker vi Sveriges konkurrenskraft, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

En positiv del av rapporten är däremot att andelen kvinnor i motorbranschen ökar. Totalt 10% av de anställda i de undersökta yrkena är kvinnor, enligt siffror från årets undersökning. Det är positiv trend då motsvarande siffra låg på 8 procent i “Tempen 2020”.

– Motorbranschen har under senare år genomgått en stor modernisering och förändring genom teknikutveckling och digitalisering. Det gör branschen i flera avseenden mera attraktiv och skapar dessutom ökad jämställdhet. Fler behöver få kännedom om detta, särskilt nu när gymnasievalet står öppet. Motorbranschen erbjuder goda karriärmöjlighet, möjlighet att arbeta utomlands och att få vara med om den spännande teknikutveckling som sker, säger Caj Luoma.