DB Schenker arbetar för hållbara vägtransporter

DB Schenker ansluter den globala organisationen IRU i syfte att samarbeta för bättre och hållbarare vägtransporter. Foto: DB Schenker

DB Schenker ansluter till IRU, International Road Transport Union, för att bidra till samarbetet för bättre och hållbarare vägtransporter världen över. 

IRU är en global organisation med målet att tillsammans med branscher tackla utmaningar och ta tillvara på möjligheter för moderna, gröna och digitaliserade transportlösningar.

– Att gå med i IRU är viktigt för att vi ska kunna engagera oss ännu mer inom vägtransportsektorn. Samarbetet med IRU och övriga medlemmar kommer hjälpa oss att fortsätta minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet, tillsammans med våra underleverantörer och partners. Vi får även möjligt att dela kunskap och erfarenheter inom vår bransch, säger Jochen Thewes, CEO för DB Schenker.

– Vi är mycket glada över att välkomna DB Schenker till IRU-familjen. Jag ser fram emot att samarbeta på många områden, särskilt när det gäller att rulla ut vår Green Compact-plan för koldioxidneutralitet vid globala kommersiella vägtransporter, säger Umberto de Pretto från IRU.

Tillsammans med ytterligare 15 andra multinationella företag från Kina, Europa och USA vill DB Schenker se möjligheterna och samarbeta nära vägtransportsektorn i de frågor och utmaningar branschen står inför. Minskade koldioxidutsläpp, digitalisering samt branschens förmåga att attrahera och behålla arbetstagare är några av områdena där DB Schenker ser stora möjligheter.