Kollektivtrafiken får tre miljarder i covidstöd

Ersättningen ska säkra transportsystemets tillgänglighet i coronatider. Foto: Johner

Rgeringen har beslutat om ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av corona. Trafikverket har admnistrerat ansökningarna från kollektivtrafikmyndigheterna.

Nytt för 2021 är att ansökningarna avser en period om sex månader, jämfört med fyra månader för 2020. På samma sätt som under 2020, utgår ersättningen från minskade biljettintäkter jämfört med motsvarande period 2019. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken, kommer ersättningen under 2021 justeras utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

– Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i coronatider, säger Jonas Bergström, nationell planerare på Trafikverket. Vi behöver se till att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd om totalt 4,8 miljarder kronor i år. Beloppet överstiger de medel om tre miljarder kronor som regeringen har beslutat i stöd till kollektivtrafiken 2021. Enligt förordningen ska Trafikverket därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning. Det innebär en procentuell neddragning på cirka 36 procent av vad respektive myndighet har sökt.