Inställningen till elbil varierar beroende på var man bor

Elbilen populärast i storstäder. Foto: OK

En ny undersökning genomförd av Skellefteå Kraft och Kantar Sifo visar att svenskarnas inställning till elbilen varierar stort beroende på de var de bor landet. Antalet som ser sig själva som framtida elbilsägare ökar i storstäderna, medan boende i mindre orter tycks vara fortsatt tveksamma. I takt med att utbyggnaden av publik laddning tar fart förväntas dock hindren minska, landet över.

På de svenska vägarna ökar antalet laddbara fordon i allt snabbare takt. Men det är fortsatt flest elbilar i Stockholmsregionen och i Göteborgsområdet, och lägst andel i norra samt Sydsverige. Enligt en ny undersökning genomförd av Skellefteå Kraft och Kantar Sifo, tycks attityderna runtom i landet till att skaffa elbil gå i linje med fördelningen av antalet elbilar.

Det är en signifikant högre andel boende i storstäder som kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, i jämförelse med medelstora städer och mindre orter. Detta trots att sättet man kör på i exempelvis mindre orter eller som barnfamilj - relativt korta sträckor men mer frekvent – gör sig optimalt för elfordon.

Initiativen blir fler och utvecklingen för att fler ska kunna ställa om till fossilfritt ökar. Bland annat har Skellefteå Kraft, tillsammans med OKQ8, påbörjat ett viktigt projekt av att bygga ut publika laddstationer runtom i landet. I takt med denna rikstäckande satsning finns förhoppning om att fler grupper får möjlighet att upptäcka elbilen som både bättre för klimatet och långsiktigt billigare för plånboken.

- Den långsamma takten på elektrifieringen av bilflottan är något vi bygger bort. Snart finns inget hinder för att välja elbil, förutom möjligtvis priset – men det kommer begagnathandeln lösa, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad och innovation på Skellefteå Kraft.

Projektet innebär inledningsvis att över 800 laddplatser, drivna med Skellefteå Krafts 100 procent förnybara el, ska byggas på 400 OKQ8-stationer. Effekten på supersnabbladdarna kommer vara från 150 kW, då en laddning på mellan 20–80 procent av batteriets kapacitet går på cirka 30 minuter.