Bilen betydelsefull för arbetsmarknaden i Sverige

Bilen knyter ihop Sveriges arbetsmarknader. Arkivbild

Bilen har en avgörande betydelse för Sveriges arbetsmarknad visar en färsk rapport från analysföretaget WSP. Om arbetspendling med bil skulle upphöra skulle Sverige gå från 69 arbetsmarknader till hela 257 lokala arbetsmarknader, vilket kan jämföras med att Sverige består av 290 kommuner.

– Det är helt uppenbart att bilen knyter ihop Sveriges arbetsmarknader. Skulle vi till exempel ta bort bilpendlingen för Skåne skulle tre lokala arbetsmarknader öka till 28 lokala arbetsmarknader. Detta skulle få stora negativa konsekvenser för individens möjlighet att förflytta sig, företagens möjlighet att få tag på rätt kompetens och därmed för Sveriges tillväxt, säger Jessica Alenius Vice vd på BIL Sweden.

Debatten kring bilen har de senaste åren handlat om negativa aspekter så som klimatpåverkan, trängsel eller trafikolyckor. Fordonsbranschen genomgår nu en stor omställning med elektrifiering och automatisering, vilket skapar förutsättningar för hållbar och säker mobilitet. Bilen för med sig många bra aspekter. Den knyter ihop arbetsmarknader, kortar ofta restider, genererar mobilitet och frihet.

– Vi vill med denna rapport lyfta fram bilens positiva egenskaper som sällan diskuteras. Bilens egenskaper är ovärderlig inte minst för arbetsmarknaden. Bilen innebär oftare kortare restider eller möjlighet att nå fler arbetsplatser. Bilen kopplar samman Sveriges kommuner i flera arbetsmarknader, fortsätter Tina Thorsell, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

WSP har inte bara analyserat bilens betydelse för arbetsmarknaden utan även bilens betydelse för människors vardag. Även här är bilden tydlig. Bilen dominerar även för vardagsmobilitet och för livskvaliteten.

– Bilen skapar förutsättningar för många hushåll att utöva en aktiv fritid. Bilen dominerar alla typer av resor och är en viktig pusselbit för att människor ska kunna få ihop vardagen med arbete, service- och inköpsresor och fritidsresor. Framtidens hållbara lösningar ligger i elektrifiering och ny teknik för smartare parkeringslösningar, inte i lägre krav på mobilitet och tillgänglighet, avslutar Tommy Letzén, vd för MRF.