Kvinnor utgör bara drygt 20 procent i transportbranschen

Emma Burström är den enda tjejen på Schenker Åkeri i Umeå. Foto: DB Schenker

Allt fler kvinnor söker sig nu till transportbranschens yrken och utbildningar men fortfarande utgör de bara drygt 20 procent av de anställda. För att ta ledningen i en mer jämställd kompetensförsörjning driver Transportföretagen projektet Framfart. Nu lanserar Framfart en jämställdhetsguide för att hjälpa företag att ta nästa kliv i jämställdhetsarbetet.

– Jämställdhet behöver bli konkret för företagen. Nu har vi inom ramen för projektet tagit fram verktyg till företagen som möjliggör att de inte bara lockar till sig fler kvinnor, unga som äldre, utan även tillför en kompetenbreddning till transportbranschen. Att tillsammans med medarbetarna, på medarbetarnas villkor, skapa en bra och tillåtande arbetsmiljö med plats för alla är något vi alla tjänar på, säger Johanna Linder, projektledare Framfart på Transportföretagen.

– Ska transportsektorn växa hållbart, behövs också en hållbar kompetensförsörjning. Då måste andelen kvinnor i branschen öka. Vi ser att allt fler tjejer söker branschens gymnasieutbildningar och det är väldigt glädjande, nu behöver vi hjälpa och stötta företag att rekrytera på ett jämställt sätt, säger Caj Luoma som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Johanna Linder framhåller också att företagens engagemang har stor betydelse när nästa steg ska tas i projektet. Det handlar om att rekrytera på ett mer jämlikt sätt och att prata om jämställdhet på arbetsplatsen. Jämställdhetsguiden innehåller flera verktyg för företag som vill ta nästa steg i jämställdhetsarbetet.

– Jämställdhetsguiden som vi nu lanserar är en verktygslåda och ett smörgåsbord för företag som vill göra det enkelt att vara jämställda på arbetsplatsen. Den innehåller bland annat exempel på hur en rekryteringsannons kan se ut för att få mer träffsäkra annonser, men också hur man på ett konkret sätt kan öka jämställdheten på arbetsplatsen, säger Johanna Linder.