APM Terminals Gothenburg möter ökat transportbehov

Förhöjd kapacitet hos APM Terminals Gothenburg. Foto: APM Terminals

Samtidigt som containermarknaden fortfarande utmanas av störningar, återhämtar sig ekonomin stadigt och i takt med det återgår vi till mer normala konsumentköpmönster. På APM Terminals Gothenburg har den totala containervolymen ökat med cirka 20 000 TEU under årets tredje kvartal, något som har krävt stora insatser och förhöjd kapacitet. Det ökande flödet av import och export sätter press på de svenska hamnarna. Samtidigt är tillgång till hamnar med balanserade flöden och möjlighet till extrainsatt kapacitet avgörande för den svenska industrin.

– Exporten har drivits av en stark basindustri och nu ser vi att petrokemi och skogsprodukter är branscher som återhämtar sig. I takt med att allt färre jobbar hemifrån, märker vi att även klädindustrin har fått ett ordentligt uppsving och behovet av import är stort, säger Per Wahlström, marknadsanalytiker på APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals Gothenburg arbetar aktivt med att ta emot extraanlöp och extra järnvägspendlar för att tillgodose den svenska industrins transportbehov. Den totala volymökningen under årets tredje kvartal landade på cirka 20 000 TEU.

– APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har ökat andelen feederanlöp. Bara den här veckan har vi tagit emot 11 feederfartyg, varav fyra var extraanlöp, samtidigt som volymen på fartygen ökar stadigt, säger Martin Karlsson, operationellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

– Det är ett enormt tryck på järnvägslösningar och därför ökar vi antalet slottider för att matcha behovet. Befintliga kunder ökar sina volymer, samtidigt som vi välkomnar nya destinationer från hela landet, både nära och långväga, säger Svante Altås säljare på APM Terminals Gothenburg.