Hansa Destinations dubblerar kapacitet mellan Nynäshamn och Rostock

Hansa Destinations går från tre till sex avgångar i veckan med avgångar från hamnarna Nynäshamn och Rostock. Foto: Port of Rostock

Hansa Destinations dubblerar kapacitet och frekvens mellan Nynäshamn och Rostock. Hansa Destinations har sedan starten i höstas sett en kontinuerligt ökande efterfrågan från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige och Tyskland. Nu sätts ytterligare ett RoRo-fartyg in i trafiken vilket möjliggör för fler avgångar i båda riktningarna, ökad flexibilitet för transportörer och dubblerad fraktkapacitet.

Det nya fartyget M/S Eliana Marino som chartras in från och med slutet av april kommer tillsammans med M/S Drotten trafikera linjen Nynäshamn - Rostock. Det nya fartyget har plats för 2 500 lastmeter samt ett antal chaufförer. Detta innebär att Hansa Destinations går från tre till sex avgångar i veckan i båda riktningarna, med avgångar från hamnarna Nynäshamn och Rostock.

– Vi vet att flera avgångar ökar flexibiliteten och det har efterfrågats av många kunder. Under hösten har vi sett en stegvis ökad efterfrågan och det känns väldigt roligt att nu kunna öka kapaciteten ytterligare i båda riktningar, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Linjen förser godsaktörer med ett mer kostnadseffektivt transportalternativ, och tack vare ökad kapacitet och fler turer får fraktköpare nu större flexibilitet och möjlighet att planera sina transporter bättre.                     

– Med den här satsningen möjliggör vi för överflyttning av större volymer gods från landtransporter till sjötransporter samtidigt som vi förenklar för våra kunder, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

M/S Drotten, som i dagsläget trafikerar Hansalinjen, kommer även bidra med ökad kapacitet i Gotlandstrafiken vilket medför att det under dessa veckor blir fem avgångar mellan Rostock och Nynäshamn, istället för sex.