NTEX bygger ut 11 000 kvadratmeter logistikterminal i Malmö

Mileway gör specialanpassningar för NTEX verksamhet i Malmö. Foto: NTEX

En ökad efterfrågan på trepartslogistik, mycket till följd av en ökad e-handel, medför att NTEX fortsätter att växa kraftig både inom och utanför Sveriges gränser. Det är bakgrunden till att transport- och logistikföretaget nu flyttar in i en jättefastighet i Malmö, varifrån man nu kommer att erbjuda gamla och nya kunder dagliga transporter till hela Sverige, samt utlandstransporter till och från i första hand Tyskland, Österrike och Schweiz. I den 11 000 kvadratmeter stora logistikterminalen med lager- och kontorsutrymmen kommer företaget att bedriva trepartslogistik och modern terminalverksamhet.

I våras öppnade NTEX ett kontor i Malmö med fyra anställda som i första hand fokuserar på transporter till och från Tyskland, Österrike och Schweiz. 

– Tillsammans med NTEX Inrikes i Malmöregionen har denna verksamhet gått över förväntan och därför är det nu dags att utöka med fler och större lokaler. Viktigt att poängtera är att vi ser denna satsning som ett komplement till vår verksamhet i Helsingborg, där vi hanterar gods till och från övriga Europa, berättar NTEX grundare och vd, Thomas Ström.

Idag har antalet anställda på ”utrikeskontoret” i Malmö ökat till nio och under 2022 räknar platschefen, Stefan Lendenfelt med att det kommer ytterligare ett antal nya medarbetare. Detsamma gäller NTEX inrikes.

– Vi är i full gång med rekryteringen av både trafikledare och fler lagerarbetare. Totalt räknar vi med att den nya anläggningen kommer att medföra ett 20-tal nya medarbetare under 2022, berättar Anette Yngvesson, Managing Director på NTEX inrikes.

Företaget ser stora fördelar och synergieffekter med att verksamheterna inom såväl utrikes som inrikes nu samlas under ett och samma tak i Malmöregionen, på gränsen till kontinenten.

– Allt fler befintliga och potentiella kunder efterfrågar lagerutrymme och trepartslogistik i kombination med snabba och effektiva godstransporter med utgångspunkt från Malmöregionen. Mot den bakgrunden blir den nya fastigheten helt perfekt för oss, säger Thomas Ström.

Fastigheten, som ägs av Mileway, har ett optimalt läge i anslutning till Malmös större trafikleder och Inre Ringvägen, som leder direkt till E6/E20 och E22. Här erbjuds goda lastningsmöjligheter med 19 dockningsportar. 

– Nu får vi en ännu större anläggning för effektiv terminalverksamhet i Skåne, som kommer att bli ett perfekt komplement till vår verksamhet i Helsingborg. Tillsammans gör nu dessa verksamheter att vi är väl rustade för att hantera såväl inkommande som utgående gods från hela Sverige och alla Europas länder, säger Thomas Ström.

Innan NTEX tar över hela fastigheten kommer Mileway göra en hel del specialanpassningar just för NTEX verksamhet.

– Vi är alltid intresserade av att utveckla våra fastigheter tillsammans med våra hyresgäster, och då NTEX sedan tidigare är hyresgäst hos oss i Göteborg är det fantastiskt att kunna bidra till deras expansion och att anpassa lokalerna för att passa deras verksamhet perfekt även i Malmö, säger Henrik Ogard, Asset Manager på Mileway.