Öppnar järnvägstrafik mellan Asien och Europa

Thomas Ström, vd, NTEX. Foto: NTEX

I dagarna har Nurminen Logistics, NTEX och Stena Rederi undertecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans utöka sitt nuvarande samarbete och erbjuda järnvägslösningar för containers mellan Asien och den nordeuropeiska marknaden. Bolagen ser en enorm potential och efterfrågan på marknaden för snabba, pålitliga och miljövänliga järnvägslösningar för gods mellan världsdelarna.

Parterna med sitt existerande samarbete kommer att dra nytta av Nurminens nordiska HUB-koncept i de finska hamnarna i Helsingfors och Kotka, och under första kvartalet erbjuder man FCL & LCL-tjänster baserade på flera förbindelser från Finland till Skandinavien och norra Europa. Genom att utnyttja båda parters styrkor kommer Nurminen och NTEX tillsammans att erbjuda järnvägstjänster samt sjöfartsförbindelser, vägtrafik och tullklarering i destinationsländerna i Europa. Ytterligare marknader som Baltikum och andra järnvägsförbindelser via Kaliningrad kommer också att utforskas.

– Vi har sedan tidigare svenska industriföretag ombord i våra lastcontainertåg från och tillbaka till Kina, Japan, Sydkorea. Med ett närmare samarbete med NTEX ett företag inom Stena Group kan vi erbjuda och snabbt producera den tjänst som behövs till den svenska, norska och danska marknaden.

– Tillsammans har vi alla viktiga tjänster, Know-how och platser i Kina och Norden för att ta den kinesisk-europeiska järnvägstrafiken till nästa nivå, säger Nurminens VD Olli Pohjanvirta.

Samarbetet bygger på marknadspotentialen som ligger i att handeln i Nordeuropa med Kina är över 60 miljarder euro årligen. Parterna kommer att utnyttja järnvägens landförbindelse och bolagens gemensamma serviceutbud mellan marknaderna för att betjäna sina kunder mer effektivt och samtidigt möta en allt större efterfrågan på hållbar logistik.

– Då vi ser en växande efterfrågan från våra kunder på både snabbare och mer miljömässig och hållbar logistik är vi mycket glada över att ha hittat denna möjlighet och på så sätt skapa en järnvägsfraktlösning mellan Asien och Skandinavien, säger NTEX vdThomas Ström.