Mer långsiktighet för transportsektorn i budgeten kräver Transportföretagen

Långsiktighet behövs för att trygga jobben inom transportnäringen menar Transportföretagen. Foto: Transportföretagen.

Satsningar på konkurrenskraftiga transporter kan vara lösningen för fler arbetstillfällen efter coronakrisen. Här finns ett gyllene tillfälle för riksdagen. Därför efterlyser Transportföretagen kraftfullare satsningar, mer långsiktiga planer för 2022 och en dialog om transportnäringens framtid.

– Det är helt rätt att lägga fokus på att förenkla för företagare, skapa nya jobb och främja omställning i budgetpropositionen. Det finns flera goda initiativ i budgeten, vi välkomnar till exempel omställningsstödet som tillsammans med stödet för korttidspermittering är viktigt för att fler företag ska kunna överleva och säkra en svensk persontransportkapacitet för framtiden, säger Marcus Dahlsten, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Transportföretagen anser att det däremot behövs vassare förslag för att bevara svenska företag och svensk konkurrenskraft.

– Det vi framför allt efterlyser är långsiktighet för att trygga jobben inom transportnäringen. För att inte Sverige ska tappa en stor del av sin kapacitet inom persontransport måste regeringen fortsätta att med riktade åtgärder stötta de branscher som drabbats hårdast av krisen, säger Marcus Dahlsten.

För flyget är pandemin långt ifrån över och det kommer att ta tid innan den samhällsviktiga flygbranschen är tillbaka. Då måste också åtgärderna mot krisen behållas i samma utsträckning.

– Viktigast är att möjligheten till korttidspermitteringar förlängs, annars riskerar vi allvarliga konsekvenser för flygbranschen, arbetstillfällen och svensk ekonomi. Vi skulle också gärna önska en höjning av taket i omställningsstödet. Pandemin har pågått betydligt längre än politikerna trodde när de här stöden togs fram och så länge branscher som flyget är hårt påverkade måste stöden finnas där”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Flyg hos Transportföretagen.

Ytterligare en sektor som drabbats hårt av pandemin är bussbranschen. Över 75 procent av bussföretagen uppgav i våras i en medlemsenkät till Sveriges Bussföretag att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020.

– Omställningsstödet har tillsammans med stödet för korttidspermittering varit välkommet och viktigt för att fler företag ska kunna överleva och säkra en svensk persontransportkapacitet för framtiden. Bland de bussföretag som huvudsakligen kör kommersiell busstrafik, som expressbussar, turistbussar och beställningstrafik, har vissa företag haft en nedgång i verksamheten på 98 procent. Och även om våra medlemsföretag ser tecken på ljusning i takt med att allt fler vaccineras, är det lång väg kvar innan hjulen snurrar igen, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag.