Swecon öppnar centrallager i Eskilstuna

Swecons centrallager tar över hanteringen av utrustningspaket, e-handel, servicepaket och strategiskt lager. Foto: Swecon

Det är än så länge ganska luftigt på hyllorna, men för varje dag som går landar allt fler produkter på sina platser. Swecons nya centrallager formas i rask takt med målet att vara i gång och stötta anläggningarna före årsskiftet. Swecons centrallager ligger i Eskilstuna, ungefär fem kilometer från Swecons huvudkontor och utrustningsverkstad. 

Den 800 kvadratmeter stora lokalen togs över i  januari i år och sedan dess har det jobbats intensivt med att få all inredning på plats. Nu börjar även hyllorna fyllas upp med reservdelar till Volvos entreprenadmaskiner.

– Placeringen i Mälardalen är perfekt. Vi har goda transportmöjligheter och kan i de flesta fall leverera dagen efter beställning, berättar Anders Westby, som är ansvarig för logistik och inköp på Swecon. Han fortsätter:

– Vi vet att det dagligen går många transporter mot Mälardalen och Stockholm, som sen går tomma tillbaka ut i landet. Där kan vi vara med och skicka våra grejer. Att bygga upp ett nytt centrallager handlar om att tänka smart, inte minst utifrån Swecons tydliga hållbarhetsfokus. Här har miljötänket varit med från början, vilket Anders ser som en väldigt stor fördel.

De lager som idag finns ute på anläggningarna kommer finnas kvar, men centrallagret tar över hanteringen av utrustningspaket, e-handel, servicepaket och strategiskt lager. På så sätt effektiviseras de fyra processerna samtidigt som medarbetarna på varje anläggning får mer tid för sina kunder.

– En central funktion ger också en annan överblick på leverantörernas prestationer, vad som går bra och vad som fungerar mindre bra, förklarar Anders Westby.

Centrallagret kommer bland annat plocka ihop kompletta utrustnings- och servicepaket som sedan skickas till utrustningsverkstaden, aktuell anläggning eller direkt till serviceteknikern ute i fält. Ju färre led, desto smidigare och snabbare leverans.