Hellman Logistics driver Stihls nya centrallager i Völklingen

Dr. Nikolas Stihl, i mitten, Chairman of the STIHL Advisory Board and Supervisory Board, inviger STIHL nya centrallager i Völklingen tillsammans med representanter från STIHL och Hellmann. Foto: Stihl

Nu har  familjeföretaget STIHL öppnat sitt nya centrallager i Völklingen i Tyskland. Lagret drivs av Hellman Worldwide Logistics och ska, utöver utökad kapacitet, medföra ökad effektivitet och en optimal positionering inom det framtidsstarka batterisegmentet.

För STIHL innebär den totala storleken på 58 000 kvadratmeter utökad lagerkapacitet, och samtidigt en förbättring av koncernens logistiska effektivitet och snabbhet. Det nya lagret förvarar och distribuerar de batteridrivna produkter och verktyg som tillverkas i fabriken i Tirol, som sedermera levereras till alla dotterbolag och auktoriserade återförsäljare av STIHL.

– Med centrallagret i Völklingen eliminerar vi inte bara befintliga och förutsebara kapacitetsflaskhalsar, utan positionerar oss också optimalt för tillväxt, särskilt inom batterisegmentet, säger Dr. Nikolas Stihl, Chairman of the STIHL Advisory Board and Supervisory Board och fortsätter:

– En aktör kan bara förbli marknadsledare i vår bransch om snabbhet och kostnadseffektivitet inom logistiken är internationellt konkurrenskraftig i det långa loppet.

Den totala arean på 58 000 kvadratmeter inkluderar även 3 000 kvadratmeter entresol och 1 600 kvadratmeter kontorsutrymme. Den nya logistik- och distributionsplatsen är utrustat med modern lager- och plockteknologi, som exempelvis smartklockor med lagernivåer och instruktioner, vilka ersätter den klassiska handhållna skannern. Dessutom gör kombinationen av smarta lösningar, så som smalgångs- och bredgångsförvaring, att anläggningen är optimalt anpassad till det gods som lagras. STIHL ska investera över 150 miljoner euro i centrallagret under kontraktsperioden till 2032. Till exempel kommer ytterligare självgående plockutrustning att användas från och med nästa år.