Startar bygglogistiklösning i Barkarbystaden

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och Tommi Pettersson, vd Wiklunds Åkeri, öppnar portarna till logistiklösningen i Barkarbystaden. Foto: Järfälla kommun

Nu slår Järfälla kommun och Wiklunds upp portarna till logistiklösningen i det stora stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Logistiklösningen ska samordna och resursoptimera de 488 000 byggtransporter som beräknas till området fram till 2032.

Logistiklösningen kommer att medföra många positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktörer som är verksamma i Barkarbystaden, såsom:

  • bättre framkomlighet för byggtransporter och allmän trafik
  • ökad leveransprecision och kortare byggtider
  • god arbetsmiljö för byggaktörerna
  • minskat materialsvinn
  • en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg
  • minskad miljöpåverkan
  • ökad trivsel och tryggare närmiljö för boende och näringsidkare

– Logistiklösningen ger oss förutsättningar för en mer effektiv och hållbar exploatering i Barkarbystaden och bidrar till mycket bra produktionsförutsättningar med minskad miljöpåverkan som följd. Det är en lösning som är bra för alla parter, inte minst för de boende i området som nu kommer att få reducerad störning från byggtrafiken och näringsidkare som kommer att få mer säkra leveranstider, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Wiklunds har, på uppdrag av Järfälla kommun, helhetsansvar för driften av logistiklösningen.

– Vi är väldigt motiverade att komma igång. Vi brinner för att lösa komplexa logistikutmaningar, i synnerhet stadsdelsutvecklingsprojekt som här i Barkarbystaden. Mycket arbete har lagts på planering och förberedelser men nu går vi äntligen från teori till handling och vi är extra spända för leverans av vår nya innovativa lösning ”MoLNeT”, en operativ mobil logistikcentral, säger Tommi Pettersson, vd Wiklunds Åkeri.