Veddestabron öppnar för trafik

530 meter lång och 28 meter bred sträcker sig Veddestabron över E18 och Mälarbanan. Foto: Rosie Alm

Nu rullar trafiken över Veddestabron i Järfälla. Bron länkar samman den framväxande stadsmiljön i Barkarby och är en viktig pusselbit i den stora regionala satsningen på infrastruktur som görs här med tunnelbana, ny bussterminal och nya perronger för regional- och fjärrtåg.

530 meter lång och 28 meter bred sträcker sig Veddestabron över E18 och Mälarbanan. I mars 2019 tog Järfälla kommun det första spadtaget. 1 191 dagar senare, öppnar Veddestabron för trafik. Med två körfält i vardera riktning, ett för kollektivtrafik och ett för övrig motortrafik, samt gång- och cykelväg i vardera riktning knyter Veddestabron samman den nya stadsmiljö som växer fram på båda sidor om bron.

– Vi utvecklar en livskraftig och attraktiv plats för framtiden. På båda sidor om Veddestabron växer en helt ny stadsmiljö fram med tusentals nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Veddestabron är en viktig pusselbit och innebär en klar förbättring i infrastrukturen för alla som väljer att bo, leva och arbeta i Barkarby och Järfälla, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I anslutning till Veddestabron växer Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt för kollektivtrafik fram där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts i direkt anslutning till varandra 2026. Med dessa unika infrastruktursatsningar kommer Barkarby att bli ett viktigt nav i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– 2026 kommer du från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en helt ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Med utbyggd modern kollektivtrafik skapar vi möjlighet för fler arbetsplatser. Barkarby och Järfälla blir en av de mest tillgängliga platserna i hela Stockholm- och Mälardalsregionen, säger Emma Feldman.