Lambertsson Logistics tar bygglogistik i Borås

Logistiksystemet Serviplan är avgörande för uppgiften att bland annat samordna ett stort antal transporter. Foto: Lambertsson

Lambertsson Logistics i region väst står nu i startblocken för att dra igång ett omfattande projekt i Borås där Peab bygger 191 bostäder i området Regementsstaden.

– Professionell bygglogistik blir allt viktigare, säger Christoffer Johansson, logistikansvarig på Lambertssons region väst. Vi behöver göra allt för att avlasta kunderna, så att de kan ägna sig åt att sköta byggproduktionen så effektivt som möjligt.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar och sysselsätter drygt 550 personer. Sedan ett år tillbaka erbjuder bolaget även marknadssmarta logistiktjänster genom konceptet Lambertsson Logistics. Det handlar bland annat om planering, styrning, spårbarhet, transporter och lagerhållning. Logistiksystemet Serviplan är avgörande för uppgiften att bland annat samordna ett stort antal transporter utan förseningar eller flaskhalsar. Konkret innebär logistiktjänsterna helt enkelt en ökad leveransprecision och kortare ledtider genom effektivare logistik och samordnade materialflöden.

Bygget av kvarteret Kasernen, som omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, drar igång på allvar senare i höst. Men Lambertsson Logistics är redan involverade i projektet och förberedelserna är i full gång, något som Peabs logistikansvariga i Borås, Hanna Wemmenborn, uppskattar.

– Lambertsson Logistics gör ett kanonjobb här, säger hon. Jag tror verkligen på den satsning som Lambertsson gör på bygglogistik.

Peab har en stor utmaning i den omkringliggande miljön i området Regementsstaden.

– Det är väldigt trångt och vi har ingen plats för att lagra material, säger Hanna Wemmenborn. Tack vare Lambertsson Logistics kan vi få hjälp med hanteringen av vårt material så att vi slipper ha det stående på arbetsplatsen för att sedan flyttas runt onödigt många gånger. Vi kan också samlasta våra inleveranser och minska antalet transporter in på bygget.

Hon understryker också att logistiktjänsterna minskar mängden trasigt material och förbättrar planeringen av leveranserna.

Vi är övertygade om att vi sparar både tid och pengar genom att planera vår logistik och låta Lambertsson hjälpa oss med detta.