Ny satsning på bygglogistik

Optimerad logistik kan öka den producerbara tiden med upp till 15 procent. Foto: Lambertsson

Lambertsson har förvärvat delar av logistikföretaget Servistik. Responsen från byggbranschen har varit över förväntan och de första logistikprojekten är redan i full gång. Resultatet är bland annat kortare ledtider, högre leveransprecision och stora kostnadsbesparingar för Lambertssons kunder.

– Intresset har varit jättestort, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef på Lambertsson.

– Inför ett byggprojekt erbjuder vi kunden en förstudie där de specifika förutsättningarna analyseras. Förstudien utgör logistikplanens grund för upphandling av underentreprenörer och arbetet med logistiken under drift, säger Rasmus Gardahl. Ett aktuellt exempel är Peabs bygge av Brf Celsius i Göteborg där vi samarbetar för att hitta de bästa lösningarna. Den stora utmaningen där är att det pågår flera stora projekt samtidigt uppe på en höjd, med bara en gata in och ut. Därför är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och synkronisera med de olika entreprenörerna,

Lambertssons tittar redan på fler uppdrag i Göteborgsregionen.

– Intresset är jättestort och de potentiella ekonomiska vinsterna är enorma. Den producerbara tiden kan öka med upp till 10–15 procent. Det låter nästan som fantasisiffror, men vi har studier som visar det.

Spindeln i logistiknätet är Lambertssons digitala plattform Serviplan. Systemet är uppbyggt för att kunna hantera hela materialflödet från producent till slutkund med full spårbarhet genom alla steg i flödet.

– Alla branscher har förbättringspotential på logistikområdet, men byggsektorn sticker ut med tanke på den stora mängd transporter och material den driver, säger Rasmus Gardahl. Tillverkande industrier ligger betydligt längre fram, men dynamiken i byggprojekten kräver ofta en annan flexibilitet. Det är både utmanande och väldigt roligt och vårt mål är att inte bara vara en leverantör utan en partner genom hela byggprocessen.